Inside Out 2400 N

Inside Out 2400 N

– En stedsspecifik video- og lydinstallation med brug af nye digitale platforme på Møntmestervej i Nordvest. D. 20-22 september 2012.

Af billedkunstner Hanne Lise Thomsen og filmkunstner Kassandra Wellendorf i samarbejde med lysdesigner Jesper Kongshaug, forfatter Katrine Grünfeld, komponist Morten Dalsgaard, lyd- og radiokunstner Ole Fugl Hørkilde og interaktionsdesigner Daniel Skaale.

Idé

Inside Out 2400 NV realiseres i samarbejde med beboere på Møntmestervej i København. Ideen er temporært at transformere bebyggelsen på Møntmestervej og etablere et socialt rum, som giver beboerne mulighed for at interagere med hinanden.

Projektets idé er at synliggøre kvarteres indbyggere og lade deres private fortællinger spejle sig i hinanden. Beboernes billeder videoprojiceres op på gadens 10 husgavle, og sammen med en række lyd- og ordmontager vises således udendørs, hvad der går for sig indendøre – deraf titlen.

Flere dimensioner er i spil: Et konkret visuelt og auditivt output, hvor Inside Out 2400 NV vender vrangen ud på bygningerne og en social dimension, hvor beboerne vender vrangen ud på sig selv.

Video- og lydkunst, brug af digitale platforme, dramatisk tekst og performance inddrages som kunstformer, der fortolker det sociale eksperiment i denne synliggørelse af livet i lejlighederne. Der produceres således en række visuelle og auditive repræsentationer af beboerne, deres lejligheder og deres tanker. Lyde og ord samles i lydmontager, der kan opleves både som iscenesatte telefonsamtaler i gadens rum, som en ny form for ‘audiowalks’ via digitale platforme, der benytter sig af geotagging og via QR koder, der integreres i videoprojektionerne og som kan scannes via smartphones.

Stedet

Møntmestervej, en tidløs lomme i periferien af en storby, grænser op til den stærkt trafikerede Tomsgårdsvej, og stedet markerer således tydeligt grænsen mellem storbyens frenetiske tempo og det mere introverte liv i bebyggelsen. Nordvestkvarteret er et område i København med ca. 44.177 indbyggere. Området bevæger sig fra en klondykeagtig samling af værksteder og småindustri til næsten idylliske grønne områder med villaer og socialt boligbyggeri.

Møntmestervej repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning: ældre beboere, der har boet størstedelen af deres liv i området, unge tilflyttere og danskere med anden etnisk baggrund. En vigtig del af konceptet går ud på, at alle beboerne er med til at skabe denne fælles visuelle og auditive fortælling. Inside Out 2400 NV kan på den måde være med til at skabe nye oplevelser og udfordre opfattelsen af byrummet.

Videoloops

Sammen med beboerne indsamler billedkunstner Hanne Lise Thomsen billedmateriale i form af portrætter og snapshots fra de enkelte husstande. Det indsamlede billedmateriale redigeres og klippes sammen med dokumentariske filmsekvenser, hvor filmkunstneren Kassandra Wellendorf i samspil med beboerne iscenesætter tableauer fra deres hverdag. I disse optagelser fokuseres der på slowede kropsbevægelser, der via loops præsenterer kropslige fortolkninger af beboernes forhold til deres rum. Der arbejdes således med en slags udstrakt fotografi, en kobling mellem fotografi og film, hvor kropsbevægelser snarere end narrative handlinger er det bærende udtryk.

Lydcollager på basis af beboernes egne fortællinger

I et samarbejde mellem forfatter Katrine Grünfeld, radio- og lydkunstner Ole Fugl Hørkilde og komponist Morten Dalsgaard produceres en række lydmontager, der i både dokumentarisk og fiktiv form fortolker beboernes historier og karakterer. Udgangspunktet er interviews med de medvirkende, der bliver bedt om at fortælle deres individuelle historier. Historierne søges formidlet, så de tematisk forholder sig til sammenknytningen mellem bolig og identitet, tærsklen mellem inde og ude – og mellem privat og offentlig. De hviskende historier blandes med ‘musique concrete’ kompositioner af lyde fra hverdagssysler inde fra lejlighederne.

Katrine Grünfeld bearbejder ligeledes det dokumentariske indhold dramatisk. Bl.a. skriver hun drejebøger for telefonsamtaler. Disse samtaler fungerer på den måde, at man som deltager i projektet får udleveret telefonnumre, der kan ringes til. Tre performere sidder klar ved telefonerne og ‘spiller’ samtaler med deltagerne på baggrund af karakterer, der er udviklet i samarbejde med beboerne.

Smartphones, QR-koder og geotaggede ‘audiowalks

Interaktionsdesigneren Daniel Skaale udarbejder en digital applikation, der giver mulighed for at formidle lydoplevelserne via deltagernes og beboernes egne smartphones. På de 10 forskellige videoprojektioner, der projiceres på gavlene, integreres QR koder i nederste højre hjørne af billedfeltet. Ved med sin smartphone at scanne QR koderne har man adgang til at afspille forskellige lydfiler, der forholder sig til videoprojektionernes fremstilling af beboerne. Derudover udvikles en ‘augmented reality’ applikation, der via geotagging lader ens smartphone opsamle fiktive lyde og samtaler inde fra lejlighederne, når man bevæger sig forbi forskellige forudprogrammerede punkter på gaden. Målet er at skabe en ny form for ‘audiowalk’, hvor der skabes en illusion af, at man med sin smartphone kan høre, hvad der foregår inde bag lejlighedernes vægge.

På denne måde vendes vrangen ud på såvel lyde fra lejlighederne, som tanker fra beboerne og kan opleves i et nyt privat rum – både på individuelle smartphones og gennem de iscenesatte telefonsamtaler.

Workshop – i samarbejde med beboerne

I ugerne op til og efter eventen sættes der QR koder op som klistermærker i byrummet. Ved at scanne disse QR koder kan man lytte til et udvalg af beboernes egne historier om gaden og området. Disse historier vil blive skabt på en workshop, hvor beboere – under supervision af lyd- og radiokunstner Ole Fugl Hørkilde og interaktionsdesigneren Daniel Skaale – vil få mulighed for at optage og redigere deres egne og deres naboers lydfortællinger. Workshoppen afholdes i samarbejde med BIBLIOTEKET på Rentemestervej, Bispebjerg Lokal TV & Radio og projektet LARM Audio Research Archive på Københavns Universitet.

Internetsite

Der produceres et selvstændigt internetsite til Inside Out 2400 NV, hvor projektet løbende opdateres og dokumenteres. Her vil man f.eks. kunne lytte til flere og flere lydoplevelser fra området, efterhånden som de produceres. Desuden vil beboerne selv kunne uploade både kommentarer, billeder og nye lydfiler. På denne måde lever projektet videre både via internetsitet og via de mange QR koder, der opsættes rundt omkring i området.

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *