Inside Out 2400

– En stedsspecifik video og lydinstallation, København 2012 

Det første, der mødte en, når man trådte ind på Møntmestervej, var en række 15 meter høje videoprojektioner, der kunne ses på gadens 9 gavle med billeder og portrætter fra 50 af gadens lejligheder. Projektets idé var at synliggøre kvarterets indbyggere ved i billeder og lyde at ‘vende vrangen ud’ på gadens lejligheder.

Video- og lydkunst, blev inddraget som kunstformer, der synliggjorde livet i lejlighederne. Der blev således produceret en række visuelle og auditive repræsentationer af beboerne, deres lejligheder og deres tanker.

Ideen var at transformere bebyggelsen på Møntmestervej ved at etablere et socialt rum, som gav beboere mulighed for at interagere med hinanden.

Møntmestervej , en tidløs lomme i periferien af en storby, grænser op til den stærkt trafikerede Tomsgårdsvej, og stedet markere således tydeligt grænsen mellem storbyens frenetiske tempo og det mere introverte liv i bebyggelsen.

Beboerne i området repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning fra etnisk danske familier, der har boet i bebyggelsen i flere generationer til nydanskere der kommer fra mange forskellige lande. Målet var at omdanne disse forskellige, men ofte parallelle liv, til en synlig mangfoldighed. En vigtig del af konceptet gik ud på, at alle beboerne var med til at skabe denne fælles visuelle og auditive fortælling. Inside Out 2400 var på den måde med til at skabe nye oplevelser og udfordre opfattelsen af byrummet.

Information: http://insideout2400.dk

I samarbejde med K. Wellendorf