– Lysprojektion, København 2009

Privatsfæren mødte det offentlige rum, når familiealbummets billeder blev projiceret op på bygninger i Abel Cathrinesgade og Viktoriagade. Projektets ide var at synliggøre kvarterets indbyggere og lade deres private billedarkiver spejle sig i hinanden. Ved at inkorporere bygninger i begge gader var Inside Out synlig for alle.

Flere dimensioner var i spil: Et konkret visuelt output, hvor Inside Out  vendte vrangen ud på bygningerne, men også en social dimension, hvor beboerne vendte vrangen ud på sig selv. Hvilke billeder valgte man at vise. ‘Hvordan så man sig selv og verden anno 2009 i Abel Cathrines gade og Viktoriagade?’

Konkret baserede projektet sig på en række portrætter og snapshots af beboerne i Abel Cathrinesgade og Viktoriagade, som blev projiceret op på gadens husfacader i en række diasprojektioner, som kunne iagttages gennem begge gader fra Vesterbrogade og Istedgade. Der blev projiceret fra de enkelte lejligheder over på den modsatte mur, og ideen var at vise 50 projektioner, der tilsammen indgik i en fotografisk installation.

Inside Out var en del af Open Call projektet iværksat af Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige rum.